Fluid Mekaniske Services

Aerotak is a fluid mechanics and Computational Fluid Dynamics CFD consultancy company. Offering CFD consultant, CFD specialist, fluid mechanics consultant, fluid mechanics specialist. We couple engineering development with fluid dynamics and CFD. Running design optimisation using CFD and fluid dynamics. We validate our CFD simulations against experimental test results.

Aerotak er en konsulentvirksomhed som tilbyder Computational Fluid Dynamics CFD konsulent og fluid mekanik konsulent. Aerotak har expertise inden for ANSYS Fluent, Siemens CCM+ og OpenFOAM. Aerotak har stor erfaring inden for procesindustrien og bilindustrien. Aerotak tilbyder fluid specialist, CFD specialist, samt fluid konsulent og CFD konsulent.

 
Aerotak Fluid Mekaniske specialister

Services

Hos Aerotak™ er vi specialiseret i at anvende Computational Fluid Dynamics (CFD) som et praktisk værktøj til at rådgive inden for konceptudviklinger, procesoptimering og on-site assistance..

CFD Simuleringer

Aerotak™ kan hjælpe dit firma med at udvikle den bedst mulige CFD simuleringer af Jeres produkter eller processer, afbalanceret mellem nøjagtighed, behov og beregningstid. Aerotak™ har flere års erfaring med at anvende simuleringer som en vigtig komponent i produktudvikling, design optimering, strømningsbestemmelse og analyse samt skalering af skalamodeller og prototyper.

Konceptudvikling

Hos Aerotak™ har vi stor erfaring med at assistere i udviklingen af produkter og processer, for hvilke fluid mekanik, i form af eksempelvis gas-, væske-, og partikelstrømninger, spiller en central rolle. Vi kombinerer vores viden og erfaringer inden for fluid mekanik med CFD simuleringers grænseløse potentiale til at skræddersy løsninger til dit specifikke behov. Om det er hurtige eller gennemarbejde og veldokumenterede forslag til koncepter så kan Aerotak™ hjælpe.

On-site CFD og Fluid Mekanik Specialister

Aerotak™ tilbyder CFD og fluid mekanik specialister til at assistere dit firma nå nødvendighed opstår. Ofte er on-site rådgivning en fordel, både hvis der skal handles hurtigt og hvis kvaliteten skal sikres. En fluid mekanik specialist fra Aerotak™ vil kunne være tilstede on-site hos dit firma og indgå i samarbejde med afdelinger og arbejdsgrupper for at I kan udnytte vores viden og erfaring til fulde.

 
DES simulering af formel bil

DES simulering af formel bil

Bilsimuleringer

 • Drag og downforce beregning

 • Downforce fordeling

 • Optimering af interne og eksterne strømningsforhold

 • Varme og kølings håndtering

 • Aeroakustik

 • Strømningsanalyse af Intercooler, turbo, kompressor, indtag og udstødning

  Se casestudie her.

 
CFD simulering af vindforhold nær bygningsfacader og veje

CFD simulering af vindforhold nær bygningsfacader og veje

Konstruktion og arkitektur

 • Vindforhold omkring bygninger og urbane områder

 • Aerodynamiske belastninger på konstruktioner

 • Aerodynamisk induceret støj

 • Modellering og dimensionering af ventilationssystemer

 • Luft cirkulation og udskiftningshastigheder

 • Indendørs og udendørs temperaturforhold og fordelinger

  Se casestudie om renrumsventilation her.

 
Simulering af strømning med partikler

Simulering af strømning med partikler

Procesudstyr

 • Energioptimering

 • Konceptudvikling

 • Fejlfinding ved procesudstyr og systemer

 • Tryktabsberegning

 • Flerfaset strømninger

 • Optimering mod uniforme strømningsforhold

  Se casestudie om steam decontamination her.

  Se casestudie om spray drying her.

 
Hardware og software support

Hardware og software support

Hardware og Software Support

 • Hardware performance vs kost evaluering

 • Software evaluering

 • Evaluering af cloud-baserede HPC løsninger

 • Udvikling af automatiseret CFD software